Mål 1: Utrydde fattigdom

Å utrydde alle former for fattigdom fortsetter å være en av menneskehetens største utfordringer. Selv om antallet mennesker som lever i ekstrem fattigdom er mer enn halvert – fra 1.9 milliarder i 1990 til 836 millioner i 2015 – er det fremdeles for mange som strever med å dekke grunnleggende behov.

Globalt er det over 800 millioner mennesker som fremdeles lever på under 1,25 dollar om dagen og mange mangler tilstrekkelig med mat og tilgang til rent drikkevann og gode sanitærforhold. Rask økonomisk vekst i land som Kina og India har løftet mange ut av fattigdom, men utviklingen har også vært skjevt fordelt. Det er uforholdsmessig mer sannsynlig at kvinner lever i fattigdom enn menn grunnet ulik tilgang til betalt arbeid, utdanning og eiendom.

Framgang har også vært begrenset i regioner som Sør-Asia og Afrika sør for Sahara, som rommer 80 prosent av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom. Denne andelen antas å stige grunnet nye trusler som følge av klimaendringer, konflikter og matusikkerhet.

Bærekraftsmålene er en ambisiøs satsning som bygger videre på det arbeidet vi startet med tusenårsmålene. Vi vil utrydde fattigdom i alle former og dimensjoner innen 2030. Dette inkluderer å rette oppmerksomheten mot de som lever i sårbare situasjoner, øke tilgangen til grunnleggende ressurser og tjenester, og støtte samfunn som har blitt rammet av konflikt og katastrofer relatert til klimaendringer.

Å utrydde fattigdom er et av de 17 globale bærekraftsmålene som utgjør 2030 agendaen for bærekraftig utvikling. En integrert tilnærming er essensielt for framgang på tvers av målene.

Statistikk

736 millioner

736 millioner mennesker lever fortsatt i ekstrem fattigdom.

10%

10% av verdens befolkning lever i ekstrem fattigdom, en nedgang på 36% siden 1990.

1.3 milliarder

1.3 milliarder mennesker lever fortsatt i multidimensjonal fattigdom.

50%

Halvparten av de som lever i fattigdom er under 18 år.

80%

80 prosent av de som lever for mindre enn $1.90 bor i Sør-Asia eller i Afrika sør for Sahara.

1 av 10

Hver tiende person lever i fattigdom.

  • By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions

  • Implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, including floors, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the vulnerable

  • By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services, including microfinance

  • By 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other economic, social and environmental shocks and disasters

  • Ensure significant mobilization of resources from a variety of sources, including through enhanced development cooperation, in order to provide adequate and predictable means for developing countries, in particular least developed countries, to implement programmes and policies to end poverty in all its dimensions

  • Create sound policy frameworks at the national, regional and international levels, based on pro-poor and gender-sensitive development strategies, to support accelerated investment in poverty eradication actions
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17

UNDP Rundt om i verden