Mål 10: Mindre ulikhet

De økende ulikhetene i inntekt er godt dokumentert. De rikeste 10 prosentene tjener 40 prosent av verdens totale inntekter, mens de fattigste 10 prosentene tjener kun mellom to og syv prosent. Dersom vi regner med befolkningsøkning, har ulikhet steget med 11 prosent i utviklingsland

De økende forskjellene viser at det er behov for handling. Det krever gode politiske tiltak for å myndiggjøre gruppen mennesker med lavest inntekt, og fremme økonomisk inkludering av alle – uavhengig av kjønn, rase eller etnisitet

Inntektsulikhet er et globalt problem som krever globale løsninger. Dette inkluderer å forbedre regulering og overvåkning av finansielle markeder og institusjoner, fremme utviklingsbistand og direkte investeringer fra utlandet til regioner der behovet er størst. Det å legge til rette for trygg migrasjon og mobilitet for mennesker er også avgjørende for å lukke det voksende skillet

Statistikk

22%

I 2016 gikk 22 prosent av all global inntekt til verdens rikeste 1%, mens 10% gikk til verdens fattigste 50%.

16%

I 1980 hadde verdens rikeste 1% tilgang til 16% av all global inntekt. Samtidig hadde de fattigste 50% kun tilgang til 8% av all global inntekt.

33%

Økonomisk ulikhet er drevet av ulik fordeling av penger og kapital. Overføringer av offentlig midler til privatsektor har funnet sted i nesten alle land siden 80-tallet.

39%

Verdens rikeste, dvs. Den øverste prosenten, vil ha like mye penger som 39% av all global inntekt innen 2050.

2x

Kvinner bruker i gjennomsnitt dobbelt så mye tid på ubetalt husarbeid som menn.

60%

Kvinner har samme tilgang til finansvirksomhet som menn i bare 60% av verdens land - og tilgang til grunneiendom i bare 42%.

  • By 2030, progressively achieve and sustain income growth of the bottom 40 per cent of the population at a rate higher than the national average

  • By 2030, empower and promote the social, economic and political inclusion of all, irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or other status

  • Ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome, including by eliminating discriminatory laws, policies and practices and promoting appropriate legislation, policies and action in this regard

  • Adopt policies, especially fiscal, wage and social protection policies, and progressively achieve greater equality

  • Improve the regulation and monitoring of global financial markets and institutions and strengthen the implementation of such regulations

  • Ensure enhanced representation and voice for developing countries in decision-making in global international economic and financial institutions in order to deliver more effective, credible, accountable and legitimate institutions

  • Facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, including through the implementation of planned and well-managed migration policies

  • Implement the principle of special and differential treatment for developing countries, in particular least developed countries, in accordance with World Trade Organization agreements

  • Encourage official development assistance and financial flows, including foreign direct investment, to States where the need is greatest, in particular least developed countries, African countries, small island developing States and landlocked developing countries, in accordance with their national plans and programmes

  • By 2030, reduce to less than 3 per cent the transaction costs of migrant remittances and eliminate remittance corridors with costs higher than 5 per cent
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17

UNDP Rundt om i verden