Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor nå i byområder. Innen 2050 vil denne andelen stige til to tredjedeler av menneskeheten – 6,5 millioner mennesker. Bærekraftig utvikling kan ikke oppnås uten betydelige endringer i måten vi bygger og håndterer byrommene våre.

Den raske byveksten i utviklingsland, sammen med økende migrasjon fra rurale til urbane områder, har ført til mange flere mega-byer. I 1990 fantes det ti mega-byer med 10 millioner innbyggere eller mer. I 2014 fantes det 28 mega-byer som var hjem til totalt 453 millioner mennesker.

Ekstrem fattigdom er ofte konsentrert i urbane områder, og nasjonale- og bymyndigheter har problemer med å huse den økende befolkningen i disse områdene. Det å gjøre byer trygge og bærekraftige innebærer å sikre tilgang til trygge og rimelige boliger, og å oppgradere slumområder. Det inkluderer også investering i offentlig transport, å skape grønne offentlige rom, og å forbedre byplanlegging og håndtering på en måte som både sørger for deltakelse og er inkluderende.

Statistikk

4.2 milliarder

I 2018 bodde 4.2 milliarder mennesker i byen. Det er forventet at dette tallet vil nå 6.5 milliarder innen 2020.

3%

Byer utgjør bare 3% av verdens overflate, men står for 60 til 80% av energiforbruk og 70% av naturgassutslipp.

828 millioner

Om lag 828 millioner mennesker bor i slummen.

33

I 1990 fantes det 10 mega-byer med 10 millioner innbyggere eller mer. I 2014 fantes det 28 mega-byer som huset totalt 453 millioner mennesker.

90%

I de neste tiårene vil 90% av migrasjon til urbane områder skje i utviklingsland.

80%

Byer spiller en viktig økonomisk rolle. De generer ca. 80% av den globale bruttonasjonalprodukt.

  • By 2030, ensure access for all to adequate, safe and affordable housing and basic services and upgrade slums

  • By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situations, women, children, persons with disabilities and older persons

  • By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for participatory, integrated and sustainable human settlement planning and management in all countries

  • Strengthen efforts to protect and safeguard the world’s cultural and natural heritage

  • By 2030, significantly reduce the number of deaths and the number of people affected and substantially decrease the direct economic losses relative to global gross domestic product caused by disasters, including water-related disasters, with a focus on protecting the poor and people in vulnerable situations

  • By 2030, reduce the adverse per capita environmental impact of cities, including by paying special attention to air quality and municipal and other waste management

  • By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and public spaces, in particular for women and children, older persons and persons with disabilities

  • Support positive economic, social and environmental links between urban, peri-urban and rural areas by strengthening national and regional development planning

  • By 2020, substantially increase the number of cities and human settlements adopting and implementing integrated policies and plans towards inclusion, resource efficiency, mitigation and adaptation to climate change, resilience to disasters, and develop and implement, in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, holistic disaster risk management at all levels

  • Support least developed countries, including through financial and technical assistance, in building sustainable and resilient buildings utilizing local materials
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17

UNDP Rundt om i verden