Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Det å oppnå økonomisk vekst og bærekraftig utvikling krever at vi raskt reduserer vårt økologiske fotavtrykk. Dette gjør vi ved å endre måten vi produserer og forbruker varer og ressurser. Landbruk står for det største forbruket av vann i verden, og irrigasjon krever nå nærmere 70 prosent av alt ferskvann som er ment til menneskelig bruk.

Viktige faktorer for å nå dette målet er en effektiv håndtering av felles naturressurser og hvordan vi kvitter oss med giftig avfall og forurensende stoffer. Det å oppfordre industri, bedrifter og forbrukere til å resirkulere og redusere avfall er like viktig som å støtte utviklingsland i arbeidet med å gå over til mer bærekraftige forbruksmønstre innen 2030.

En stor del av verdens befolkning konsumerer alt for lite til å i det hele tatt dekke sine grunnleggende behov. Det er viktig å få halvert matavfall per person på forhandler- og forbrukernivå for å skape mer effektiv produksjon og produksjonskjeder. Dette kan bidra til matsikkerhet og et skifte mot en mer ressurseffektiv økonomi.

Statistikk

1.3 milliarder

1.3 milliarder tonn matavfall sløses hvert år. Samtidig lider flere millioner mennesker av sult.

22%

Klimagassutslipp fra matindustrien utgjør 22% av den totale globale utslipp av naturgasser.

2 milliarder

2 milliarder mennesker i verden er overvektige.

3%

Av alt vannet på jorden er bare 3% ferskvann og det lille vi har brukes raskere enn det kan etterfylles.

$120 milliarder

Hvis alle i verden byttet til energieffektive lyspærer, hadde vi spart $120 milliarder i året.

20%

I 2013 var en femtedel av verdens energiforbruk fra fornybare kilder.

 • Implement the 10-year framework of programmes on sustainable consumption and production, all countries taking action, with developed countries taking the lead, taking into account the development and capabilities of developing countries

 • By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources

 • By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses

 • By 2020, achieve the environmentally sound management of chemicals and all wastes throughout their life cycle, in accordance with agreed international frameworks, and significantly reduce their release to air, water and soil in order to minimize their adverse impacts on human health and the environment

 • By 2030, substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling and reuse

 • Encourage companies, especially large and transnational companies, to adopt sustainable practices and to integrate sustainability information into their reporting cycle

 • Promote public procurement practices that are sustainable, in accordance with national policies and priorities

 • By 2030, ensure that people everywhere have the relevant information and awareness for sustainable development and lifestyles in harmony with nature

 • Support developing countries to strengthen their scientific and technological capacity to move towards more sustainable patterns of consumption and production

 • Develop and implement tools to monitor sustainable development impacts for sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products

 • Rationalize inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful consumption by removing market distortions, in accordance with national circumstances, including by restructuring taxation and phasing out those harmful subsidies, where they exist, to reflect their environmental impacts, taking fully into account the specific needs and conditions of developing countries and minimizing the possible adverse impacts on their development in a manner that protects the poor and the affected communities
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17

UNDP Rundt om i verden