Mål 13: Stoppe klimaendringene

Det finnes ingen land i verden som ikke føler effektene av klimaendringer på kroppen. Utslipp av klimagasser fortsetter å øke, og er nå mer enn 50 prosent høyere enn nivået det lå på i 1990. Videre skaper global oppvarming langsiktige endringer i vårt klimasystem, noe som fører til uopprettelige konsekvenser med mindre vi handler nå.

De årlige gjennomsnittstapene fra jordskjelv, tsunamier, tropiske sykloner og flom utgjør flere hundre milliarder dollar, og krever alene en investering i krisehåndtering på 50 milliarder kroner årlig. Mål 13 sikter mot å mobilisere 830 milliarder kroner årlig innen 2020 for å håndtere utviklingslandenes behov og for å bidra til å forhindre klimarelaterte katastrofer.

Det å styrke motstandsdyktighet og tilpasningskapasitet for sårbare regioner, slik som land uten kystlinje og øystater, må gå hånd i hånd med tiltak for å øke bevisstheten og integrere tiltak i nasjonal politikkutforming og strategier. Det er fremdeles mulig å begrense økningen i den gjennomsnittlige globale temperaturen til under to grader Celsius fra førindustrielt nivå. Dette krever umiddelbar og kollektiv handling.

Statistikk

+1°C

Det er beregnet at fra og med 2017 har mennesker forårsaket 1.0°C av den global oppvarming siden før-industriell tid.

+20cm

Havet har steget med ca. 20 cm siden 1880 og det forventes at det vil stige med ytterligere 30-122 cm innen 2100.

2050

For å forhindre oppvarming på 1.5C, må klimagassutslipp kuttes med 45% mellom 2010 og 2030, og nå netto null innen 2050.

1/3

Løfter under Parisavtalen dekker bare en tredjedel av utslippskuttene som trengs for å holde global oppvarming på under 2°C.

$26 billioner

Klimahandling kan føre til $26 billioner i økonomiske fordeler innen 2030.

18 millioner

Fornybar energisektoren kan skape 18 millioner arbeidsplasser innen 2030.

  • Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and natural disasters in all countries

  • Integrate climate change measures into national policies, strategies and planning

  • Improve education, awareness-raising and human and institutional capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning

  • Implement the commitment undertaken by developed-country parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change to a goal of mobilizing jointly $100 billion annually by 2020 from all sources to address the needs of developing countries in the context of meaningful mitigation actions and transparency on implementation and fully operationalize the Green Climate Fund through its capitalization as soon as possible

  • Promote mechanisms for raising capacity for effective climate change-related planning and management in least developed countries and small island developing States, including focusing on women, youth and local and marginalized communities
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17

UNDP Rundt om i verden