Mål 15: Liv på land

Menneskers liv avhenger like mye av jorden som havet for livsgrunnlag og levebrød. Planteliv utgjør 80 prosent av vårt kosthold og vi er avhengige av landbruket som en viktig økonomisk ressurs og et verktøy for utvikling. Skog dekker 30 prosent av jordens overflate og sørger for viktige leveområder for millioner av arter. Skog er en vesentlig kilde til ren luft og rent vann, og er avgjørende for å bekjempe klimaendringene.

I dag opplever vi historisk høy landforringelse, og tap av dyrkbar mark som er 30 til 35 ganger høyre enn tidligere. Tørke og ørkenspredning er også økende hvert år, og fører til tap av 12 millioner hektar. Dette påvirker fattige lokalsamfunn over hele verden. Av de 8 300 dyrerasene vi kjenner til er åtte prosent utryddet og 22 prosent står i fare for å bli utryddet.

Bærekraftsmålene har som mål å bevare og gjenopprette bruk av landbaserte økosystemer som skog, våtmarker, tørre landområder og fjell innen 2020. Det å fremme bærekraftig forvaltning av skog og å stanse avskoging er viktig for å begrense konsekvensene av klimaendringer. Det haster med å iverksette tiltak for å redusere tap av naturlige habitater og biologisk mangfold, som er en del av vår felles arv.

Statistikk

1.6 milliarder

1.6 milliarder mennesker lever av inntektene fra skog.

80%

Mer enn 80% av alle planter, dyr og insekter som bor på land, finnes i skogen.

2.6 milliarder

2.6 milliarder mennesker har jordbruk som levebrød.

33%

Naturbaserte løsninger på klimaendringer kan bidra til å redusere en tredjedel av karbonutslippene innen 2030.

$125 billioner

Verdien av økosystemet for menneskers levebrød anses til å ligge på $125 billioner i året.

60-80%

Fjellområder er kilde til 60-80% av verdens ferskvann.

 • By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, mountains and drylands, in line with obligations under international agreements

 • By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt deforestation, restore degraded forests and substantially increase afforestation and reforestation globally

 • By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world

 • By 2030, ensure the conservation of mountain ecosystems, including their biodiversity, in order to enhance their capacity to provide benefits that are essential for sustainable development

 • Take urgent and significant action to reduce the degradation of natural habitats, halt the loss of biodiversity and, by 2020, protect and prevent the extinction of threatened species

 • Promote fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilization of genetic resources and promote appropriate access to such resources, as internationally agreed

 • Take urgent action to end poaching and trafficking of protected species of flora and fauna and address both demand and supply of illegal wildlife products

 • By 2020, introduce measures to prevent the introduction and significantly reduce the impact of invasive alien species on land and water ecosystems and control or eradicate the priority species

 • By 2020, integrate ecosystem and biodiversity values into national and local planning, development processes, poverty reduction strategies and accounts

 • Mobilize and significantly increase financial resources from all sources to conserve and sustainably use biodiversity and ecosystems

 • Mobilize significant resources from all sources and at all levels to finance sustainable forest management and provide adequate incentives to developing countries to advance such management, including for conservation and reforestation

 • Enhance global support for efforts to combat poaching and trafficking of protected species, including by increasing the capacity of local communities to pursue sustainable livelihood opportunities
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17

UNDP Rundt om i verden