Mål 16: Fred og rettferdighet

Fred, stabilitet, menneskerettigheter og effektivt styresett basert på rettssikkerhet er viktige kanaler for bærekraftig utvikling. Vi lever i en verden som blir stadig mer splittet. Noen regioner har vedvarende fred, sikkerhet og velstand, mens andre faller inn i tilsynelatende uendelige sykluser av konflikt og vold. Dette er på ingen måte uunngåelig og må håndteres

Vold og utrygghet har ødeleggende virkninger på et lands utvikling. Det påvirker økonomisk vekst og resulterer ofte i langvarig misnøye blant lokalsamfunn - noe som kan vare i generasjoner. Seksuell vold, kriminalitet, utnyttelse og tortur er også utbredt der det er konflikt eller manglende rettssikkerhet. Landene må ta forholdsregler for å beskytte de som er mest utsatt

Bærekraftsmålene har som mål å redusere alle former for vold, og arbeide med regjeringer og lokalsamfunn for å finne varige løsninger på konflikter og usikkerhet. Det å styrke rettssikkerheten og fremme menneskerettigheter står sentralt i dette arbeidet, samtidig som man må jobbe med å redusere strømmen av illegale våpen og styrke deltakelse fra utviklingsland i globale styringsorganer.

 

Statistikk

68.5 millioner

Mot slutten av 2017 hadde 68.5 millioner mennesker blitt drevet på flukt som et resultat av vold, konflikter eller brudd på menneskerettigheter.

10 millioner

Det er minst 10 millioner statsløse mennesker som har blitt nektet borgerskap med påfølgende rettigheter.

$1.26 billioner

Korrupsjon, bestikkelser, tyveri og skatteunndragelse koster utviklingsland $1.26 billioner i året. .

49

49 land mangler lovverk som beskytter kvinner mot vold i hjemmet

46

I 46 land har kvinner mer enn 30% av setene i minst ett kammer i de nasjonale parlamentene.

1 milliard

Én milliard mennesker er "usynlige" fordi de ikke juridisk kan bevise hvem de er. Dette inkluderer anslagsvis 625 millioner barn under 14 år, med fødsler som aldri ble registrert.

 • Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere

 • End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children

 • Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all

 • By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows, strengthen the recovery and return of stolen assets and combat all forms of organized crime

 • Substantially reduce corruption and bribery in all their forms

 • Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels

 • Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels

 • Broaden and strengthen the participation of developing countries in the institutions of global governance

 • By 2030, provide legal identity for all, including birth registration

 • Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements

 • Strengthen relevant national institutions, including through international cooperation, for building capacity at all levels, in particular in developing countries, to prevent violence and combat terrorism and crime

 • Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17

UNDP Rundt om i verden