Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Bærekraftsmålene kan kun realiseres dersom vi har et sterkt engasjement for globalt partnerskap og samarbeid. Mens offisiell utviklingsbistand (ODA) fra industrialiserte land har økt med 66 prosent mellom 2000 og 2014, fortsetter humanitære kriser forårsaket av konflikt eller naturkatastrofer å kreve økonomiske ressurser og bistand. Mange land behøver også utviklingsstøtte for å stimulere til vekst og handel.

Verden i dag er mer sammenvevd enn noen gang før. Bedre tilgang til teknologi og kunnskap er viktig for å dele ideer og stimulere til innovasjon. Koordinerende politikk for å hjelpe utviklingsland til å håndtere sin gjeld, samt å fremme investeringer for de minst utviklede landene er avgjørende for å oppnå bærekraftig vekst og utvikling.

Målene tar sikte på å forsterke Nord-Sør og Sør-Sør samarbeid ved å støtte nasjonale planer for å nå alle målene. Det å fremme internasjonal handel og å hjelpe utviklingslandene med å øke sin eksport er viktig for å oppnå et universelt, regelbasert og upartisk handelssystem som er rettferdig og åpent, og som kommer alle til nytte.

Statistikk

$5 billioner

FN-konferansen om handel og utvikling (UNCTAD) anslår at å oppnå bærekraftsmålene vi koste fra $5 til $7 billioner i årlige investeringer.

$147.2 milliarder

I 2017 var den totale utviklingsbistanden $147.2 milliarder.

$613 milliarder

I 2017 var den internasjonale migrantoverføringen på $613 milliarder, hvorav 76% gikk til utviklingsland.

6

I 2016 var det seks land som nådde det internasjonale målet om utviklingsbistand på over 0.7% av BNP.

$18.2 billioner

Bærekraftig og ansvarlig investeringer er gode kilder til kapital for bærekraftsmålene. Fra og med 2016 ble $18.2 billioner investert i denne kategorien.

$155.5 milliarder

Kredittmarkedet for bærekraftig næringsliv vokser. I 2018 nådde grønne obligasjoner $155.5 milliarder, en økning på 78% fra året før.

Finance

 • Strengthen domestic resource mobilization, including through international support to developing countries, to improve domestic capacity for tax and other revenue collection

 • Developed countries to implement fully their official development assistance commitments, including the commitment by many developed countries to achieve the target of 0.7 per cent of ODA/GNI to developing countries and 0.15 to 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries ODA providers are encouraged to consider setting a target to provide at least 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries

 • Mobilize additional financial resources for developing countries from multiple sources

 • Assist developing countries in attaining long-term debt sustainability through coordinated policies aimed at fostering debt financing, debt relief and debt restructuring, as appropriate, and address the external debt of highly indebted poor countries to reduce debt distress

 • Adopt and implement investment promotion regimes for least developed countries

Technology

 • Enhance North-South, South-South and triangular regional and international cooperation on and access to science, technology and innovation and enhance knowledge sharing on mutually agreed terms, including through improved coordination among existing mechanisms, in particular at the United Nations level, and through a global technology facilitation mechanism

 • Promote the development, transfer, dissemination and diffusion of environmentally sound technologies to developing countries on favourable terms, including on concessional and preferential terms, as mutually agreed

 • Fully operationalize the technology bank and science, technology and innovation capacity-building mechanism for least developed countries by 2017 and enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology
   

Capacity building

 • Enhance international support for implementing effective and targeted capacity-building in developing countries to support national plans to implement all the sustainable development goals, including through North-South, South-South and triangular cooperation

Trade

 • Promote a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system under the World Trade Organization, including through the conclusion of negotiations under its Doha Development Agenda

 • Significantly increase the exports of developing countries, in particular with a view to doubling the least developed countries’ share of global exports by 2020

 • Realize timely implementation of duty-free and quota-free market access on a lasting basis for all least developed countries, consistent with World Trade Organization decisions, including by ensuring that preferential rules of origin applicable to imports from least developed countries are transparent and simple, and contribute to facilitating market access

Systemic issues

Policy and institutional coherence

 • Enhance global macroeconomic stability, including through policy coordination and policy coherence

 • Enhance policy coherence for sustainable development

 • Respect each country’s policy space and leadership to establish and implement policies for poverty eradication and sustainable development

Multi-stakeholder partnerships

 • Enhance the global partnership for sustainable development, complemented by multi-stakeholder partnerships that mobilize and share knowledge, expertise, technology and financial resources, to support the achievement of the sustainable development goals in all countries, in particular developing countries

 • Encourage and promote effective public, public-private and civil society partnerships, building on the experience and resourcing strategies of partnerships

Data, monitoring and accountability

 • By 2020, enhance capacity-building support to developing countries, including for least developed countries and small island developing States, to increase significantly the availability of high-quality, timely and reliable data disaggregated by income, gender, age, race, ethnicity, migratory status, disability, geographic location and other characteristics relevant in national contexts

 • By 2030, build on existing initiatives to develop measurements of progress on sustainable development that complement gross domestic product, and support statistical capacity-building in developing countries
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17

UNDP Rundt om i verden