Mål 2: Utrydde sult

Rask økonomisk vekst og økt produktivitet i landbruket gjennom de siste 20 årene har ført til en halvering av andelen underernærte mennesker. Mange av utviklingslandene som tidligere led av hungersnød og sult kan nå sørge for at de mest sårbare får tilfredsstilt sine ernæringsmessige behov. Sentral- og Øst-Asia, Latin-Amerika, og Karibien har alle gjort store fremskritt for å utrydde ekstrem sult.

Dette er betydelige steg i arbeidet med å nå målsetningene satt av tusenårsmålene. Dessverre er underernæring og ekstrem sult fremdeles en stor barriere for utvikling i mange land. I 2014 var det antatt at så mange som 795 millioner mennesker led av kronisk underernæring, ofte som en direkte konsekvens av miljøødeleggelser, tørke og tap av biologisk mangfold. Over 90 millioner barn under 5 år lider av alvorlig undervekt, og i Afrika sulter en av fire personer.

Bærekraftsmålene tar sikte på å utrydde alle former for sult og underernæring innen 2030, og skal sikre at alle mennesker, spesielt barn og de mest sårbare, har tilstrekkelig tilgang til næringsrik mat gjennom hele året. Dette innebærer å fremme bærekraftig landbruk ved å forbedre småbønders levebrød og kapasitet, og tillate lik tilgang til land, teknologi og markeder. I tillegg kreves det internasjonalt samarbeid for å sikre investeringer i infrastruktur og teknologi som forbedrer produktiviteten i landbruket. Sammen med de andre bærekraftsmålene kan vi utrydde sult innen 2030.

Å utrydde sult er et av de 17 globale bærekraftsmålene som utgjør 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. En integrert tilnærming er essensielt for framgang på tvers av målene.

Statistikk

821 millioner

I 2017 lå antallet på underernærte mennesker på 821 millioner.

63%

Nesten to tredjedeler (63%) av de som lider av hungersnød og sult i 2017 er fra Asia.

1 av 8

Mer enn 1 av 8 voksne er overvektig.

1 av 3

1 av 3 kvinner i reproduktiv alder har anemi.

26%

26 prosent av alle arbeidstakere jobber i landbruk.

22%

151 millioner barn under 5 år (22%) lider av veksthemning på grunn av feilernæring.

  • By 2030, end hunger and ensure access by all people, in particular the poor and people in vulnerable situations, including infants, to safe, nutritious and sufficient food all year round

  • By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving, by 2025, the internationally agreed targets on stunting and wasting in children under 5 years of age, and address the nutritional needs of adolescent girls, pregnant and lactating women and older persons

  • By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fishers, including through secure and equal access to land, other productive resources and inputs, knowledge, financial services, markets and opportunities for value addition and non-farm employment

  • By 2030, ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural practices that increase productivity and production, that help maintain ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding and other disasters and that progressively improve land and soil quality

  • By 2020, maintain the genetic diversity of seeds, cultivated plants and farmed and domesticated animals and their related wild species, including through soundly managed and diversified seed and plant banks at the national, regional and international levels, and promote access to and fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources and associated traditional knowledge, as internationally agreed

  • Increase investment, including through enhanced international cooperation, in rural infrastructure, agricultural research and extension services, technology development and plant and livestock gene banks in order to enhance agricultural productive capacity in developing countries, in particular least developed countries

  • Correct and prevent trade restrictions and distortions in world agricultural markets, including through the parallel elimination of all forms of agricultural export subsidies and all export measures with equivalent effect, in accordance with the mandate of the Doha Development Round

  • Adopt measures to ensure the proper functioning of food commodity markets and their derivatives and facilitate timely access to market information, including on food reserves, in order to help limit extreme food price volatility.
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17

UNDP Rundt om i verden