Mål 3: God helse

Rask økonomisk vekst og økt produktivitet i landbruket gjennom de siste 20 årene har ført til en halvering av andelen underernærte mennesker. Mange av utviklingslandene som tidligere led av hungersnød og sult kan nå sørge for at de mest sårbare får tilfredsstilt sine ernæringsmessige behov. Sentral- og Øst-Asia, Latin-Amerika, og Karibien har alle gjort store fremskritt for å utrydde ekstrem sult.

Dette er betydelige steg i arbeidet med å nå målsetningene satt av tusenårsmålene. Dessverre er underernæring og ekstrem sult fremdeles en stor barriere for utvikling i mange land. I 2014 var det antatt at så mange som 795 millioner mennesker led av kronisk underernæring, ofte som en direkte konsekvens av miljøødeleggelser, tørke og tap av biologisk mangfold. Over 90 millioner barn under 5 år lider av alvorlig undervekt, og i Afrika sulter en av fire personer.

Bærekraftsmålene tar sikte på å utrydde alle former for sult og underernæring innen 2030, og skal sikre at alle mennesker, spesielt barn og de mest sårbare, har tilstrekkelig tilgang til næringsrik mat gjennom hele året. Dette innebærer å fremme bærekraftig landbruk ved å forbedre småbønders levebrød og kapasitet, og tillate lik tilgang til land, teknologi og markeder. I tillegg kreves det internasjonalt samarbeid for å sikre investeringer i infrastruktur og teknologi som forbedrer produktiviteten i landbruket. Sammen med de andre bærekraftsmålene kan vi utrydde sult innen 2030.

Å utrydde sult er et av de 17 globale bærekraftsmålene som utgjør 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. En integrert tilnærming er essensielt for framgang på tvers av målene.

Statistikk

400 millioner

Nesten 400 millioner mennesker har ikke tilgang til helsetjenester, og 40 prosent mangler velferds og trygdeordninger.

1.6 milliarder

Over 1.6 milliarder mennesker bor på steder med langvarige konflikter, hvor en svak nasjonal kapasitet til å levere grunnleggende helsetjenester skaper store globale helseutfordringer.

15 millioner

Ved utgangen av 2017 ble 217 millioner mennesker behandlet for HIV. Samtidig venter mer enn 15 millioner fortsatt på behandling.

2 sekunder

Hvert andre sekund dør et menneske på mellom 30 til 70 år fra ikke-smittsomme sykdommer, som kreft og diabetes.

7 millioner

7 millioner mennesker dør hvert år av å ha vært eksponert for forurenset luft.

1 av 3

Mer enn hver tredje kvinne har opplevd å ha blitt fysisk eller seksuelt misbrukt i løpet av livet, noe som har både kort- og langvarige konsekvenser for fysisk, mental, og reproduktiv helse.

 • By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births
 • By 2030, end preventable deaths of newborns and children under 5 years of age, with all countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per 1,000 live births and under-5 mortality to at least as low as 25 per 1,000 live births
 • By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases
 • By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being
 • Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol
 • By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents
 • By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care services, including for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programmes
 • Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all
 • By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination
 • Strengthen the implementation of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control in all countries, as appropriate
 • Support the research and development of vaccines and medicines for the communicable and noncommunicable diseases that primarily affect developing countries, provide access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which affirms the right of developing countries to use to the full the provisions in the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights regarding flexibilities to protect public health, and, in particular, provide access to medicines for all
 • Substantially increase health financing and the recruitment, development, training and retention of the health workforce in developing countries, especially in least developed countries and small island developing States
 • Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for early warning, risk reduction and management of national and global health risks
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17

UNDP Rundt om i verden