Mål 4: God Utdanning

Siden 2000 har vi sett store fremskritt for å oppnå målet om universell grunnskoleutdanning. Antall barn innmeldt i grunnskolen i utviklingsregioner nådde 91 prosent i 2015. Antall barn i verden som ikke går på skole er nesten halvert. Det har vært en betydelig økning i antall som kan lese og skrive, og flere jenter enn noen gang går nå på skole.

Fremgangen har også møtt utfordringer i utviklingsregioner grunnet et høyt fattigdomsnivå, væpnede konflikter og andre nødssituasjoner. På grunn av pågående væpnede konflikter i Vest-Asia og Nord-Afrika er det her en økende andel barn som ikke går på skole. Dette er en bekymringsfull utvikling. Selv om Afrika sør for Sahara utgjorde den utviklingsregionen med størst fremgang i antall barn innmeldt i grunnskolen (fra 52 prosent i 1990, til 78 prosent i 2012), gjenstår det fremdeles store ulikheter. Barn fra de fattigste husholdningene har fire ganger større sannsynlighet for å ikke gå på skole enn barn fra de rikeste husholdningene. Ulikhetene er også store mellom by og landsbygd.

Å klare å sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle bidrar til å styrke troen på at utdanning er en av de viktigste drivkreftene for bærekraftig utvikling. Mål 4 sikrer at alle jenter og gutter fullfører gratis grunnskole og videregående skole innen 2030. Det sikter også på å tilby lik tilgang til yrkesutdanning og å gjøre slutt på forskjeller basert på kjønn og velstandsnivå. Dette for å oppnå universell tilgang til høyere utdanning med god kvalitet. 

Statistikk

91%

Antall barn innmeldt i grunnskolen i utviklingsland har nå nådd 91%.

57 millioner

Samtidig går 57 millioner barn i grunnskolealder ikke på skole. Mer enn halvparten av disse bor i Afrika sør for Sahara.

1 av 4

En av fire jenter i utviklingsland går ikke på skole.

50%

Nesten halvparten av alle barn som ikke går på skole bor i konfliktområder.

103 millioner

103 millioner ungdom mangler grunnleggende skriftspråklig kompetanse. Mer enn 60% av disse er kvinner.

6 av 10

6 av 10 barn og ungdom har ikke oppnådd minimumsnivået for kompetanse innen lesing og matte.

  • By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education leading to relevant and Goal-4 effective learning outcomes

  • By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development, care and preprimary education so that they are ready for primary education

  • By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational and tertiary education, including university

  • By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship

  • By 2030, eliminate gender disparities in education and ensure equal access to all levels of education and vocational training for the vulnerable, including persons with disabilities, indigenous peoples and children in vulnerable situations

  • By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of adults, both men and women, achieve literacy and numeracy

  • By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development

  • Build and upgrade education facilities that are child, disability and gender sensitive and provide safe, nonviolent, inclusive and effective learning environments for all

  • By 2020, substantially expand globally the number of scholarships available to developing countries, in particular least developed countries, small island developing States and African countries, for enrolment in higher education, including vocational training and information and communications technology, technical, engineering and scientific programmes, in developed countries and other developing countries

  • By 2030, substantially increase the supply of qualified teachers, including through international cooperation for teacher training in developing countries, especially least developed countries and small island developing states
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17

UNDP Rundt om i verden