Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

Vannmangel berører mer enn 40 prosent av verdens befolkning. Dette er et alarmerende antall som er estimert å stige sammen med den globale temperaturøkning forårsaket av klimaendringer. Selv om 2,1 milliarder mennesker har fått tilgang til bedre sanitære forhold siden 1990, er minkende tilgjengelighet på trygt drikkevann et stort problem som påvirker alle kontinenter.

I 2011 opplevde 41 land press på vannressursene; ti av dem er nær ved å tømme sine kilder til fornybart ferskvann og må nå belage seg på ukonvensjonelle vannkilder. Stigende grad av tørke og forørkning forverrer allerede disse trendene. Det er estimert at minst en av fire personer sannsynligvis vil bli berørt av gjentakende vannmangel innen 2050.

Det å sikre universell tilgang til trygt og rimelig drikkevann for alle innen 2030 krever at vi investerer i tilstrekkelig infrastruktur, tilbyr sanitære fasiliteter og oppfordrer til god hygiene på alle nivåer. Det er essensielt at vi beskytter og gjenoppretter vannrelaterte økosystemer som skog, fjell, våtmark og elver for å motvirke vannmangel. Det er behov for mer internasjonalt samarbeid for å fremme effektiv bruk av vann, samt støtte utviklingen av vannbehandlingsteknologier i utviklingsland.

Statistikk

5.2 milliarder

71% av verdens befolkning hadde tilgang til rent drikkevann i 2015. Samtidig manglet 844 millioner mennesker tilgang til rent drikkevann.

2.9 millliarder

39% av verdens befolkning hadde tilgang til gode sanitærforhold i 2015. Samtidig manglet 2.3 milliarder mennesker tilgang til grunnleggende sanitærfasiliteter.

80%

80% av skyllevann går inn i vannveier uten tilstrekkelig behandling.

2 milliarder

Vannmangel berører mer enn 2 milliarder mennesker. Det forventes at dette tallet vil stige.

80%

80% av alle land har utført det grunnleggende arbeidet for IWRM.

70%

I løpet av de siste hundre årene har omlag 70% av verdensvåtmarker forsvunnet.

  • By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all

  • By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and end open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and those in vulnerable situations

  • By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and minimizing release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of untreated wastewater and substantially increasing recycling and safe reuse globally

  • By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and substantially reduce the number of people suffering from water scarcity

  • By 2030, implement integrated water resources management at all levels, including through transboundary cooperation as appropriate

  • By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes

  • By 2030, expand international cooperation and capacity-building support to developing countries in water- and sanitation-related activities and programmes, including water harvesting, desalination, water efficiency, wastewater treatment, recycling and reuse technologies

  • Support and strengthen the participation of local communities in improving water and sanitation management
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17

UNDP Rundt om i verden