Mål 7: Ren energi for alle

Mellom 1990 og 2010 har antallet mennesker med tilgang til elektrisitet steget med 1,7 milliarder. Etterspørselen vil fortsette å stige i takt med befolkningsveksten. En global økonomi avhengig av fossile brensler og økningen i utslipp av drivhusgasser skaper drastiske endringer i vårt klimasystem. Dette har en synlig virkning på alle kontinenter.

Vi ser økt interesse for bruk og utvikling av alternative energikilder, og fornybar energi utgjorde mer enn 20 prosent av globalt generert energi i 2011. Fremdeles mangler en av fem tilgang til elektrisitet, og ettersom etterspørselen stiger behøves det en betydelig økning i produksjonen av fornybar energi over hele verden.

Det å sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til innen 2030 betyr at en må investere i rene energikilder som sol, vind og termisk energi. Vi kan redusere det globale elektrisitetsforbruket i bygninger og industri med 14 prosent ved å ta i bruk kostnadseffektive standarder for et bredt spekter av teknologier. Det vil si at vi unngår omtrent 1.300 mellomstore kraftverk. Utvidelse av infrastruktur og oppgradering av teknologi for å tilby rene energikilder i alle utviklingsland er et viktig mål som både kan stimulere vekst og hjelpe miljøet.

Facts and figures

1 av 7

Én av 7 mennesker mangler fortsatt tilgang til elektrisitet, hvorav hovedtyngden bor i utviklingsland.

60%

Energiproduksjon har hatt en stor innvirkning på klimaendringer og utgjør 60% av all drivhusgassutslipp.

14%

Bedre retningslinjer kan redusere elektrisitetsbruk i bygninger og i industri med 14 prosent.

3 milliarder

Mer enn 40 prosent av verdens befolking (3 milliarder) er avhengig av forurensende brensel til matlaging.

20%

Fra og med 2015 utgjorde fornybar energi mer enn 20% av globalt produsert energi.

10.3 millioner

Sektoren for fornybar energi ansatte 10.3 millioner mennesker i 2017.

  • By 2030, ensure universal access to affordable, reliable and modern energy services

  • By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix

  • By 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency

  • By 2030, enhance international cooperation to facilitate access to clean energy research and technology, including renewable energy, energy efficiency and advanced and cleaner fossil-fuel technology, and promote investment in energy infrastructure and clean energy technology

  • By 2030, expand infrastructure and upgrade technology for supplying modern and sustainable energy services for all in developing countries, in particular least developed countries, small island developing States, and land-locked developing countries, in accordance with their respective programmes of support
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17

UNDP Rundt om i verden