Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

På tross av vedvarende ettervirkninger av finanskrisen i 2008/2009 har antall sysselsatte som lever i ekstrem fattigdom blitt kraftig redusert de siste 25 årene. I utviklingsland utgjør middelklassen nå 34% av alle sysselsatte, som innebærer en tredobling mellom 1991 og 2015.

Mens den globale økonomien gjenbygges, ser vi en tregere vekst, mer ulikhet og at sysselsettingen ikke ekspanderer raskt nok til å holde følge med den voksende arbeidsstyrken. Mer enn 204 millioner mennesker var ifølge ILO (International Labour Organization) arbeidsløse i 2015.

Bærekraftsmålene oppfordrer til vedvarende økonomisk vekst gjennom høyere produktivitetsnivå og ved hjelp av teknologisk innovasjon. Det er viktig å iverksette politikk som oppfordrer til entreprenørskap og jobbskapning, sammen med effektive tiltak for å utrydde tvangsarbeid, slaveri og menneskehandel. Målet er å oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn innen 2030.

Statistikk

5%

Anslagsvis 172 millioner mennesker var arbeidsløse i 2018 - verden har da en arbeidsledighet på 5%.

1 million

Som et resultat av voksende arbeidsstyrke, vil antallet arbeidsløse øke med 1 million hvert år, og vil nå 174 millioner innen 2020.

700 millioner

700 millioner sysselsatte levde i ekstrem eller moderat fattigdom i 2018, og tjente mindre enn $3.20 om dagen.

48%

Kvinners deltagelse på arbeidsmarkedet var på 48% i 2018, mens menns deltagelse lå på 75%.

2 milliarder

2 milliarder mennesker arbeidet i uformell sektor i 2016 og utgjorde 61% av verdens arbeidsstyrke.

34%

I utviklingsland utgjør middelklassen nå 34% av alle sysselsatte.

 • Sustain per capita economic growth in accordance with national circumstances and, in particular, at least 7 per cent gross domestic product growth per annum in the least developed countries

 • Achieve higher levels of economic productivity through diversification, technological upgrading and innovation, including through a focus on high-value added and labour-intensive sectors

 • Promote development-oriented policies that support productive activities, decent job creation, entrepreneurship, creativity and innovation, and encourage the formalization and growth of micro-, small- and medium-sized enterprises, including through access to financial services

 • Improve progressively, through 2030, global resource efficiency in consumption and production and endeavour to decouple economic growth from environmental degradation, in accordance with the 10-year framework of programmes on sustainable consumption and production, with developed countries taking the lead

 • By 2030, achieve full and productive employment and decent work for all women and men, including for young people and persons with disabilities, and equal pay for work of equal value

 • By 2020, substantially reduce the proportion of youth not in employment, education or training

 • Take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern slavery and human trafficking and secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end child labour in all its forms

 • Protect labour rights and promote safe and secure working environments for all workers, including migrant workers, in particular women migrants, and those in precarious employment

 • By 2030, devise and implement policies to promote sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products

 • Strengthen the capacity of domestic financial institutions to encourage and expand access to banking, insurance and financial services for all

 • Increase Aid for Trade support for developing countries, in particular least developed countries, including through the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance to Least Developed Countries

 • By 2020, develop and operationalize a global strategy for youth employment and implement the Global Jobs Pact of the International Labour Organization
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17

UNDP Rundt om i verden