Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Vedvarende investeringer i infrastruktur og innovasjon er avgjørende faktorer for økonomisk vekst og utvikling. Når over halvparten av verdens befolkning nå lever i byer, blir massetransport og fornybar energi stadig viktigere. Det samme gjelder for vekst i nye industrier og i informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Teknologiske fremskritt er vesentlige for å finne varige løsninger på både økonomiske og miljømessige utfordringer, som å skape nye jobber og fremme energieffektivitet. Vi kan legge til rette for bærekraftig utvikling ved å fremme bærekraftige industrier og investere i vitenskapelig forskning og innovasjon.

Mer enn fire milliarder mennesker har fremdeles ikke tilgang til internett, og 90% av disse er fra utviklingsland. Det er avgjørende å få lukket dette digitale gapet for å sikre lik tilgang til informasjon og kunnskap, og som resultat bidra til å skape innovasjon og entreprenørskap.

Statistikk

2.3 milliarder

2.3 milliarder mennesker mangler tilgang til gode sanitærforhold.

40%

I flere lavinntektsland i Afrika har begrensinger på infrastruktur ført til redusert produktivitet i næringslivet på 40%.

2.6 milliarder

2.6 milliarder mennesker i utviklingsland har ikke stabil tilgang til elektrisitet.

90%

Mer enn 4 milliarder mennesker har ikke tilgang til internett; 90 prosent av disse bor i utviklingsland.

2.3 millioner

Sektoren for fornybar energi ansetter mer enn 2.3 millioner mennesker; dette tallet kan komme opp i 20 millioner innen 2030.

30%

I utviklingsland blir bare 30% av landbruksproduktene bearbeidet, i forhold til 98% i høyinntektsland.

  • Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and transborder infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all

  • Promote inclusive and sustainable industrialization and, by 2030, significantly raise industry’s share of employment and gross domestic product, in line with national circumstances, and double its share in least developed countries

  • Increase the access of small-scale industrial and other enterprises, in particular in developing countries, to financial services, including affordable credit, and their integration into value chains and markets

  • By 2030, upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable, with increased resource-use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes, with all countries taking action in accordance with their respective capabilities

  • Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all countries, in particular developing countries, including, by 2030, encouraging innovation and substantially increasing the number of research and development workers per 1 million people and public and private research and development spending

  • Facilitate sustainable and resilient infrastructure development in developing countries through enhanced financial, technological and technical support to African countries, least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States 18

  • Support domestic technology development, research and innovation in developing countries, including by ensuring a conducive policy environment for, inter alia, industrial diversification and value addition to commodities

  • Significantly increase access to information and communications technology and strive to provide universal and affordable access to the Internet in least developed countries by 2020
SDG 1SDG 2SDG 3SDG 4SDG 5SDG 6SDG 7SDG 8SDG 9SDG 10SDG 11SDG 12SDG 13SDG 14SDG 15SDG 16SDG 17

UNDP Rundt om i verden