VÅRT FOKUS

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling tuftet på prinsippet om at ingen skal etterlates 

UNDP bistår land med å redusere fattigdom og fremme bærekraftig utvikling. Dette skaper reelle forbedringer i menneskers liv. Vi fremmer en helhetlig tilnærming til bærekraftig utvikling, som tar for seg sammenhengene mellom multidimensjonal fattigdom, ulikhet og ekskludering. Samtidig styrker vi kunnskap, ferdigheter og teknologi for å redusere risiko og opprettholde utviklingsgevinster. Vi hjelper land med å bygge opp egen kapasitet og integrere miljøhensyn i sine planer og strategier for utvikling. Dette omfatter bærekraftig forvaltning og bruk av naturressurser, økonomisk gjenoppbygging og jobbskaping, samt å fremme målrettede tiltak og sosial beskyttelse for de som trenger det.

Fokus på de mest sårbare 

Vårt overordnede mål er å redusere fattigdom og marginalisering, ved å fokusere på de mest sårbare og ekskluderte gruppene i befolkningen. Tiltakene vi fremmer skal være bærekraftige fra et økonomisk, sosialt og miljømessig ståsted.

 

$3.13 milliarder

investert i bærekraftig utvikling

I 2016 ble 810 miljørelaterte programmer satt i gang i mer enn 143 land - en investering som utgjorde $3.13 milliarder.

Utforsk

laster…

UNDP Rundt om i verden